plan van Aanpak

 

DIA Design is an architectural firm that is passionate about interior design, sustainability and circularity. We love to make your place beautiful and -more important- a better place to live
l

Idee

Tekening

Love to design

DIA Design helpt u uw dromen te realiseren, van idee to turn-key.

U heeft zojuist een geweldig nieuw huis gekocht dat een opknapbeurt gebruiken kan of u wilt een aanbouw realiseren. Of misschien wilt u juist uw huidige woning opknappen. Ook hiermee helpen wij u graag. We hebben dit proces in 5 fasen verdeeld.

1. Schets fase

In de schetsfase helpt DIA Design u om van idee naar concept ontwerp te komen. Een schetsontwerp bestaat uit tekeningen waarop globaal vormen en afmetingen zijn aangegeven van plattegronden, gevels en interieur; het dient als eerste aanzet tot een ontwerp.

2. Technische fase

Dia Design verzorgt de technische fase. Deze bestaat uit twee delen.

Voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp is de fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft een globale voorstelling van het bouwwerk te ontwikkelen, dat zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en eventueel installatietechnische aspecten.

Definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is de fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk te ontwikkelen, die zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard van de installaties. De definitieve tekeningen dienen als onderlegger voor de aanbesteding.

3. Aanbesteding

DIA Design kan voor u bemiddelen bij de aanbesteding Dit is de uitbesteding van (bouwkundige) werken door middel van het uitnodigen van aannemers tot het doen van een prijsopgave.

4. Bouwbegeleiding

In de bouwfase superviseren wij de bouw. Wekelijks organiseren we een bouwvergadering met opdrachtgever en aannemer om de voortgang van de bouw te begeleiden en onnodige fouten in een vroeg stadium te tackelen. Tevens zal op regelmatige basis de bouw bezocht worden.

5. Interieur ontwerp

Wij helpen u om naast de indeling ook keuzes te maken in de wereld van aanbieders in meubels en stoffering.

DIA Design
Diane de Smit
Bilthoven